CA streef daarna om kennis te ontsluit, vaardighede te ontwikkel en gesindhede te bou...Regkry vir Werkkry!
 • Studente Aanteken
   
               

                                 
 • Nuus en Inligting

  Hierdie blad is slegs vir CA voltydse studente. IQ se punt word nie hier vertoon nie.

  Sleutel met jou Studentenommer (bv: C01238), en ID Nommer (bv: 9001015004082) in.

 • Aanlyn Biblioteek
 • Om ons aanlyn Biblioteek te besoek, kliek hier.

 • Julie 2014

  04 Julie 2014

  Winter werkswinkel aansoeke sluit (Bellville)

  16 Julie 2014

  Winter Werkswinkel Begin (Bellville)

  25 Julie 2014

  Opedag vanaf 14h00

  26 Julie 2014

  Opedag vanaf 09h00

 • Augustus 2014
 • September 2014
Hoekom CA?

By CA glo ons dat almal die reg tot geleenthede het en ook die potensiaal vir sukses.

CA bied 'n groot verskeidenheid kursusse aan. Ons kursusse is mark ge-oriënteerd en baie van ons studente kry klaar werk nog voor hulle CA verlaat.

Ons waardes:

 • Lojaliteit
 • Innovasie
 • Integriteit
 • Deursigtigheid
 • Erkenning

Ons doelwitte:

 • Uitnemendheid
 • Vasberadenheid
 • Dringenheid
 • Professionaliteit
 • Struktuur
Akkreditasie

Centurion Akademie (Edms) Bpk (Reg. No. 1999/024870/07) is in September 1999 gestig, met die doel om Hoër Onderwys vanaf die jaar 2000 aan te bied.

Hoër Onderwysregulasie No. 24, (b) (1): “Geregistreer by die Departement van Onderwys as 'n inrigting vir private hoër onderwys kragtens die Wet op Hoër Onderwys, No. 101 van 1997. Registrasiesertifikaat no 2001/HE07/003.”

Verdere Onderwys en Opleidingregulasie No. 19, (b) (2): Voorlopig geregistreer by die Department van Onderwys, tot 31 Desember 2014, as ’n private verdere onderwys- en opleidingskollege kragtens die Wet op Verdere Onderwys en Opleiding, No. 16 van 2006. Registrasiesertifikaat no. 2008/FE07/057. “

(Registrasie by die Onderwysdepartement maak tans slegs voorsiening vir voorlopige registrasie – geen inrigting kan volle registrasie kry voordat die voorlopige periode verstryk het nie)

Registrasie Sertifikate

Kliek op die prente om die PDF dokumente oop te maak

CA A51 Handleiding

Kliek hier vir A51 handleiding

Visie en Missie
Ons Visie

Ons streef daarna om ’n leier te wees in ’n beroepsgerigte onderwys en opleidingsveld in die privaat hoër onderwys sektor om studente met die nodige kennis en vaardighede toe te rus om te voldoen aan die groeiende ekonomiese en sosiale doelwitte van Suid Afrika.

 

Ons Missie

Deur die holistiese ontwikkeling van kundigheid en die oordrag van kennis, vaardighede, innovasie en kreatiwiteit verseker ons dat studente toegerus is vir die kompeterende en veranderende werksomgewing.

 

Ons Waardes
 • Integriteit
 • Innovasie
 • Lojaliteit
 • Professionaliteit
 • Erkenning
 • Uitnemendheid

 

Direkteure
Mr TJ Schoeman,
B Com (Computer science),
B Com Hons (Acc),
CA (SA) (Chairman en CEO)
Ms W Uys,
NHED,
Dip Spec Educ,
Nat Dip Comm,
NHDip Administrative Man,
NHDip IT
Ms GD Rantseli-Elsdon,
Dip: Adm and PR,
Dip: Journalism,
BA (Psych)
Kopiereg: Centurion Akademie 2014