Klerksdorpkampus (Irene) se telefoonlyne is gesteel. Kontak asseblief ons hoofkampus by 012 648 9700

Klerksdorp (Irene) Campus's telephone lines are stolen. Please contact our head campus at 012 648 9700